28 წლის შემდეგ, კვლავ მარტო სახლში Google Assistant-თან ერთად

241